"Undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt bedrivas på campus"

"Huvudregeln är att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska bedrivas på campus, med iakttagande av smittsäkerhetsåtgärder som att hålla avstånd", skriver rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, idag i en första kommentar till regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens under tisdagen.

Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin © 2015
Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, skriver om de nya åtgärderna i sin blogg idag. Foto: Eva Dalin © 2015


PUBLICERAT: 22 december 2021

Läs hela inlägget i rektors blogg

Hon noterar i sin blogg att konsekvenserna för universitet och högskolor denna gång tycks vara tämligen begränsade, men tillägger samtidigt att:

"Dock bör undervisningen även delvis ges digitalt, där det exempelvis inte är möjligt att undvika trängsel".
 

 

Mer information om covid-19

DN: Regeringen inför nya åtgärder inför julen

Folkhälsomyndigheten (Fohm): Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Universitetets information om Covid - uppdateras löpande

WHO: COVID-19 quick links

ECDC: All info about the COVID-19 pandemic