Wåghäll Nivre: "Goda möjligheter att utveckla samarbeten både inom utbildning och forskning"

– För lärare och forskare vid Stockholms universitet finns goda möjligheter att utveckla samarbeten både inom utbildning och forskning och träffa kollegor vid andra Civis-universitet, säger Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor tillika Stockholms universitets ledningsperson i projektet RIS4CIVIS Monitoring Committee i en intervju om den europeiska universitetsalliansen CIVIS.

Ökat fokus på forskning inom Civis. Foto: Louise Wallenberg
Ett femtiotal medarbetare från Civis-lärosätena träffades i Stockholm för planering av kommande fallstudier. Foto: Louise Thanem Wallenberg

Ökat fokus på forskning inom Civis