Tentamenstillfällen

Här hittar du tentamenstillfällen. De är publicerade i TimeEdit.

 
 

Våren 2021

Uppsamlingstentor

Med anledning av Corona kommer samtliga uppsamlingstentor för Modevetenskap I HT-19 och HT-20 att ske digitalt, på Athena, på följande datum och tider:

  • Det västerländska modets historia -- hemsalstenta på Athena 10 juni kl. 9-11
  • Modevetenskapliga begrepp -- hemtenta 10-17 juni
  • Samtidsmode: praktik och teori -- hemtenta 10-17 juni
  • Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling (endast ht 19) -- hemsalstenta på Athena 10 juni kl. 13-16
  • Internationella modefält (endast ht 20) -- hemtenta 10-17 juni

Ingen anmälan krävs, men du måste själv kontrollera att du har tillgång till kursens Athena-sida. Tentorna kommer att göras tillgängliga på kurssidorna för Modevetenskap I HT-19 och Modevetenskap I HT-20 på de utsatta tiderna. De tentor som vi kallar för "hemsalstenta" ska skrivas den 10 juni på de angivna tiderna, dvs. Det västerländska modets historia kl. 9-11 och Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling (endast ht 19) kl. 13-16. För hemtentorna gäller att de ska lämnas in senast den 17 juni dvs. en vecka efter att de lämnats ut."

Frågor och kontakt:

infofashion@ims.su.se

 

Uppsamlingstentor juni och augusti

Under sommaren kommer det att finnas en extra möjlighet till examination för vissa delkurser. Med anledning av pandemin kommer inga uppsamlingstentor att anordnas på plats, istället ges möjlighet till digital examination (hemtentamen) via lärplattformen Athena. Dessa tillfällen är öppna för alla som varit registrerade på aktuell kurs under de senaste fyra terminerna, och du måste anmäla dig för att kunna delta, även om du är registrerad på kursen denna termin.

Anmälan senast deadline görs via e-post till studentexpeditionen: exp@jmk.su.se Uppge fullständigt namn, vilken termin du var registrerad och vilken delkurs du vill tentera.

7 juni- 14 juni (ANMÄL DIG SENAST 28 MAJ)


Examinering i delkurserna:
 

    Medier i tid och rum (MKV I)
    Medier, Kultur, Samhälle I (MKV I)
    Information, propaganda, reklam och PR (MKV II)
    Populärkulturella världar (MKV II)

 

11 augusti- 18 augusti (ANMÄL DIG SENAST 24 JUNI)
Examinering i delkurserna:
 

    Metodologi (MKV II)
    Medier, kultur, samhälle II (MKV I)

 

Våren 2021 - kontakta kursansvarig eller studentexpeditionen

 

Plagiat

Som universitetsstudent kommer du att skriva och lämna in olika typer av skriftliga uppgifter.  Det är därför viktigt att du är medveten om förbudet mot plagiat.  

Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift. 

•    att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben utan att referera till källan. 
•    att du kopierar en annan students arbete. 
•    Att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget. 
•    att du använder dig av "klippa och klistra" strategier i ditt arbete. 
Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.  

Läs mer om rättigheter och skyldigheter på Stockholms universitet här

•    ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken. 
•    specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och hemsidans upphovsman/kvinna. 
•    tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna och vilka som är någon annans. 
•    inte lämna ut dina texter till andra. 

 

För att få stöd som student med varaktig funktionsnedsättning måste du ha ett intyg om stödåtgärder från NAiS via Enheten för särskilt pedagogiskt stöd på SU.

Det är ditt ansvar som student att se till att kursansvarig/examinator är medveten om ditt stöd på en examination - exempelvis förlängd skrivtid. Studievägledaren är din kontaktperson.

På denna sida