Riskanalys i samband med tjänsteresor

Enligt beslut av rektor skall alla tjänsteresor som görs av medarbetare vid Institutionen för naturgeografi i förväg riskbedömas.

Fyll i formuläret Formulär riskanalys resor (23 Kb) innan du påbörjar din resa och maila formuläret till riskanalys@natgeo.su.se.

Vid frågor, kontakta Susanna Blåndman (e-post susanna.blandman@natgeo.su.se).

På denna sida