"Det bästa med att undervisa är att följa studenternas utveckling"

Väljer du att studera vid institutionen för socialt arbete får du möta lärare som forskar om samhällsrelevanta ämnen. En av dem är Eva Samuelsson, vars forskning inriktar sig mot problem med alkohol, narkotika och spel om pengar. Hennes undervisning sker framför allt under socionomprogrammets femte termin.

 

Eva Samuelsson. Fotograf: Niklas Björling
Eva Samuelsson. Fotograf: Niklas Björling

Hej Eva, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde och vad du undervisar i?

– Jag forskar främst om problem med alkohol, narkotika och spel om pengar – hur personer som söker hjälp upplever den vård de erbjuds och hur det sociala arbetet kan organiseras på ett bättre sätt. Min undervisning sker framför allt på termin fem när studenterna är ute på en 13 veckor lång VFU. Jag håller även i samtalsövningar där studenterna får utveckla sina färdigheter i att hålla utforskande samtal och ge feedback till varandra.

Nyfikenhet, öppenhet, ett genuint människointresse och en vilja att se saker ur olika perspektiv är värdefullt som socionom

Vad är det bästa med att undervisa på institutionen för socialt arbete?

– Att få följa studenternas utveckling är det bästa med att undervisa. Många känner en osäkerhet inför VFU:n och under resans gång händer det väldigt mycket med studenterna. De kommer tillbaka med en större säkerhet i sin yrkesroll. Det är oerhört spännande att få vara del av.

För vem passar ämnet socialt arbete tycker du? 

– Jag tänker att nyfikenhet, öppenhet, ett genuint intresse för människor och en vilja att se saker och ting ur olika perspektiv är värdefullt som socionom.

Socionomer kan arbeta i en mängd olika verksamheter. Det är ett väldigt dynamiskt yrke  

Vad ger det en att studera socialt arbete?

– Bred kunskap om samhället på olika nivåer – alltifrån psykologi, juridik, socialpolitik, etik till organisation. Studenterna får färdigheter i att kunna söka information från olika håll och värdera den. Framför allt kunskaper om att kunna bemöta människor i olika utsatta situationer – vid livskriser, vårdnadstvister, ekonomiska svårigheter eller i behov av stöd och behandling på olika sätt. Socionomer kan arbeta i en mängd olika verksamheter. Det är ett väldigt dynamiskt yrke.  

Har du något tips till den som vill studera socialt arbete? 

– Läs mycket om hur samhället fungerar, tänk kritiskt och öva på att skriva resonerande om aktuella händelser utifrån egna reflektioner.

På denna sida