Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands

Som student vid institutionen för socialt arbete har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning i ett annat land. Det sker under 15 veckor på termin 5 och motsvarar 22,5 hp.

Institutionen för socialt arbete har beslutat att pausa allt studentutbyte inom verksamhetsförlagd utbildning under 2021. Beslutet omfattar samtliga institutionsöverenskommelser om utbyte i VFU under termin 5. Beslutet grundar sig i svårigheter att förbereda och genomföra utbyten på grund av den osäkra situationen med covid-19 pandemin.

Institutionen upprättar samarbetsavtal med andra lärosäten i Europa, i några fall utanför och har på så sätt möjlighet att förmedla kontakter och hjälpa till med VFU-placering utanför Sveriges gränser.

I vissa fall är det även möjligt att få Erasmusstipendium för VFU utomlands.

Läs mer om Erasmus+

 

Med följande universitet har vi samarbeten inom Erasmus + och kan nominera studenter för VFU utomlands. Lärosätet bedömer om det är möjligt att hitta en plats.

Alice Salomon Fachhochschule, Berlin, Tyskland

Mannheim University of Applied Schiences, Mannheim, Tyskland

Oslo Metropolitan University

Sør-Trøndelag University College, Trondheim, Norge

Tallinn University, Tallinn, Estland

Universidad de Deusto, Bilbao och San Sebastián, Spanien

Universitat de Vic, Vic (Barcelona), Spanien

Universitetet i Stavanger, Norge

University of Applied Sciences, München, Tyskland

University of Helsinki, Helsingfors, Finland

Urbino University, Urbino, Italy

Med följande partner har vi avtal utanför Europa:

University of New South Wales, Sydney, Australien. Ej klart ännu om avtalet kommer att förlängas.

Sweden-India-Project (Swindia), Indien

Sweden-India-Project - Information inför VT20.pdf (25 Kb)

Sweden-India-Project - Information om ansökan.pdf (12 Kb)

 

Du som är önskar göra din VFU inom institutionens avtal måste anmäla dig genom att fylla i och skicka in underlag för din ansökan. Hösten 2021 kommer dock inget VFU-utbyte att ske.

 

Det finns möjlighet att söka en egen VFU-plats i behöriga länder inom Erasmus+ programmet. För att kunna göra din VFU på en sådan plats krävs att ett Erasmusavtal mellan dig, Institutionen för socialt arbete och verksamheten tecknas.

OBS! Först efter att en plats har godkänts av VFU-samordnarna som VFU-plats kan en Erasmusansökan göras med internationell koordinator Eva Marklund. Platsen skall uppfylla samma krav som en VFU-plats i Sverige.

Mer information om Erasmus+

Kontakt

VFU-samordnare
På denna sida