Hitta till oss

Institutionen för språkdidaktik (ISD) har sina lokaler i campusområdet Frescati, där huvuddelen av Stockholms universitet är beläget. Du hittar oss i Södra huset (de blå höghusen), på plan 9 i hus E.

På grund av coronapandemin bedriver Institutionen för språkdidaktik webbaserad undervisning fram till sista oktober 2021 och våra lokaler är stängda för besök.

Fortsatt webbaserad undervisning i höst


 

Hitta till Frescati och Södra huset

Från Stockholms stadskärna tar det mellan en halvtimme och en timme att promenera till Frescati. Till hållplats Universitetet kan du ta dig med tunnelbanans röda linje 14, Roslagsbanan och flertalet bussar.

SL Reseplanering

När du kommer från tunnelbanestationen eller busstorget följer du gångvägen rakt fram, förbi Aula Magna och Allhuset, mot Södra huset (de blå höghusen). Promenaden från tunnelbanan tar cirka tio minuter.

Om du kommer med bil från Roslagstull så ligger Frescati på östra sidan av Roslagsvägen. Avgiftsbelagd parkering finns söder om Södra huset (de blå höghusen). Besöksadressen är Universitetsvägen 10E.

Hitta rätt vid Stockholms universitet


 

Fristående enheter vid institutionen

Till Institutionen för språkdidaktik hör tre fristående enheter som håller till i andra lokaler i Södra huset.

De nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare i utbildningen. Proven utarbetas vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket.

Nationella prov i sfi

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)

Språkstudion är Stockholms universitets resurscentrum för språk. Studenter, lärare och forskare erbjuds verktyg och miljöer för formell och informell språkutveckling.

Språkstudion

På denna sida