Kontakt

Vi är cirka 110 personer som arbetar vid Institutionen för språkdidaktik. Administratörer, doktorander, forskare och lärare med flera. Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.

Stämningsfull sommarbild

Sommar 2021

Från midsommar fram till mitten av augusti är det semestertider. På våra utbildningssidor hittar du svar på dina frågor inför höstterminen:

För dig som är ny student

För dig som redan studerar hos oss

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
202100-3062
(Stockholms universitet)

Telefon
08-16 20 00 (växel)

E-post
info@isd.su.se

 

Institutionsledning

Prefekten ansvarar för och leder hela institutionens arbete.

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen fungerar som rådgivande organ till institutionsledningen och består av samtliga chefer med personalansvar.

 

Utbildningsansvariga

Programansvariga och studierektorer har övergripande ansvar för våra utbildningar.

 

Lärare - ämnesgrupp moderna språk och engelska

Institutionens lärare är organiserade i ämnesgrupper som leds av ämnesstudierektorer.

 

Lärare - ämnesgrupp svenska

Institutionens lärare är organiserade i ämnesgrupper som leds av ämnesstudierektorer.

 

Lärare - ämnesgrupp svenska som andraspråk

Institutionens lärare är organiserade i ämnesgrupper som leds av ämnesstudierektorer.

 

Forskare

Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.

 

Doktorander

På våra doktoranders profilsidor kan du läsa om deras olika avhandlingsarbeten.

 

Administration

Administrationsgruppen utgör ett verksamhetsstöd för i stort sett hela institutionen.

 

Våra fristående enheter

Institutionen för språkdidaktik har tre fristående enheter med egna uppdrag som delvis skiljer sig från institutionens kärnverksamhet.

Nationella prov i sfi

De nationella proven i svenska för invandrare (sfi) ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare. Proven utarbetas vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket.

Nationella prov i sfi

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som ska bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling i skolorna.

NC:s medarbetare

Språkstudion

Språkstudion är en fakultetsgemensam resurs vid Stockholms universitet som ska verka brett språkfrämjande och erbjuda stöd till studenter, lärare och forskare.

Språkstudions medarbetare

På denna sida