Analysen bygger på data från företagets referens- och citeringsdatabas Web of Science. Följande forskare från Stockholms universitet finns med på listan (i alfabetisk ordning):

Ian Cousins – Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Carl Folke – Stockholm Resilience Centre
Stefano Manzoni – Institutionen för naturgeografi
Ilona Riipinen – Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Johan Rockström – Stockholm Resilience Centre
Erik Sonnhammer – Institutionen för biokemi och biofysik
Brian Walker – Stockholm Resilience Centre
Cynthia A. de Wit – Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Mer än 4000 forskare världen över finns med på listan över mest citerade, fördelat över 21 olika ämnesområden. Nytt för i år är att analysföretaget inkluderar ytterligare cirka 2 000 forskare i världen som varit de mest citerade och inflytelserika under senaste decenniet inom ett tvärvetenskapligt ämne.

Hela listan samt mer information om hur man gått tillväga finns tillgänglig på Clarivates hemsida:

https://clarivate.com/hcr/

Läs mer om de tre forksarna från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) på listan