Projektledare för forskningsprojektet är Maricela de la Torre Castro, Institutionen för naturgeografi, som beviljas ett bidrag på 5 711 452 kronor för ”Socialekologisk analys av marina skyddade områden ur ett genusperspektiv – SEAgender”.

Projektet kommer att genomföras i Tanzania och Mexiko och som samarbetspartners medverkar representanter från Tanzania, Mexico, Norge och Canada.

Vetenskapsrådets projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Projektet kan pågå mellan 1-4 år.