HERA-projektet ska undersöka och sätta prioriteringar för framtidens miljö- och hälsoforskning inom EU. Projektet är baserat på samverkan mellan olika intressenter och aktörer i frågor om vetenskap och policy för att skapa ett holistiskt och gemensamt förhållningssätt gentemot globala utmaningar och miljöproblem. 

Det totala bidraget till projektet ligger på 3 097 322 euro, varav 188 903 euro går till Stockholms universitet. Projektet finansieras av EU-kommissionen (Coordination and Support Action) och löper under en period av tre år. Totalt 24 partners är involverade. 

Åke Bergman vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är ansvarig forskare.