– Vårt team på eGovlab, DSV, har under tre år utvecklat ett multifunktionssystem för ungdomar inom EU. Systemet ska stötta dem i att hitta relevant utbildning för rätt jobb med ett självbedömningsverktyg som hjälper dem att förstå deras kunskaper och svagheter. Inom det här nya projektet kommer vårt fokus under de närmaste två åren att vara på icke-kognitiva färdigheter. Resultatet blir en prototyp som kommer att testas av ett antal EU-länder, säger Pooyeh Mobini på DSV som är ansvarig projektkoordinator.

Icke-kognitiva förmågor handlar om individers attityder, beteenden och socialt-emotionella sidor. Det kan t.ex. vara motivation, samarbetsförmåga, självdisciplin eller ”hur man uppträder”, skriver Skolverket. Ny forskning visar att studenter med högre grad av upplevd självförmåga, inre motivation och kritiskt tänkande har bättre förutsättningar att klara sina kurser och nå akademisk framgång.

Verktyget kommer att vara uppbyggt kring användarnas självbedömning. Självbedömningsverktyget matchar sedan resultatet med relevanta online-kurser (MOOCS och OERS), gör det möjligt att registrera bevis för de förvärvade färdigheterna i ePortfolion och gör det även möjligt för arbetsgivaren att söka efter specifika kompetenser och färdigheter.

Sju partners i Europa kommer att koordineras från eGovlab vid DSV. Projektet ”Open knowledge technologies: mapping and validating knowledge” bygger vidare på ett tidigare projekt som fokuserade på ICT-jobb (jobb inom information, kommunikation och teknik). Finansiär är EU-kommissionen (DG CONNECT) och det två-åriga projektet startar i juni 2018.