Årets Nobelprislektion i Kemi

Årets Nobelprislektion i ämnet Kemi finns nu publicerad!

Nobelpris:https://nobelprizemuseum.se/nobelprislektionen/

Moungi Bawendi, Louis Brus och Alexei Ekimov belönas med kemipriset 2023 för upptäckten och utvecklingen av nanoteknikens minsta komponenter - kvantprickar.  Kvantprickar är nanopartiklar som är så små att storleken styr deras egenskaper. Dess lysande egenskaper utnyttjas numera i bild- och teveskärmar. De kan också guida kirurger när de ska avlägsna tumörvävnad från kroppen, bland mycket annat. 

Genom att klicka på följande länk: Nobelprislektion i Kemi 2023
når du årets Nobelprislektion i Kemi.

Nobelprislektionen är ett lektionsmaterial som utgår ifrån Nobelpriset. 24 timmar efter att respektive Nobelpris tillkännagivits, publiceras en Nobelprislektion om ämnet. 

Materialet utgår ifrån väl redovisade källor och hänvisar vidare till de prisutdelande institutionernas egen information för fördjupning. Nobelprislektionen är en av de många resurser som erbjuds lärare i hela världen inom ramen för Nobel Education Network.

Nobelprislektionen är lättillgänglig och du som lärare kan snabbt titta igenom lärarhandledningen, titta igenom bildspelet, skriva ut elevtexterna och sedan genomföra lektionen med dina elever.