Artikel om kemisäkerhet

I Sagittas tidning "Nyfiken på", augusti 2023, finns en artikel om KRC:s arbete med kemisäkerhet.

Kemisäkerhet i "Nyfiken på", augusti 2023.

Länk till artikeln