Moduler för undervisning om miljökemi

"Skadliga kemikalier i samhället – Orsak, ansvar och hållbar utveckling" har beviljats anslag från FORMAS för perioden 2024-2027. I projektet kommer moduler om aktuella frågor i miljökemi att utvecklas för undervisning i kemi och naturkunskap på gymnasiet.

The 2023 update to the Planetary boundaries (Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023)

Bakgrund

Idag larmar forskarsamhället om att vi passerat gränsen för hur mycket kemiska miljöförorening de globala ekosystemen klarar av. Samtidigt är kemikalier en förutsättning för vårt moderna samhälle. Därför behöver allmänhetens kunskap om kemikaliers egenskaper öka. 

Jana Johansson, som är forskare i miljökemi, har tillsammans med kommunikatören Lars In de Betou nyligen utvecklat en podd om miljöföroreningarnas historia. Ny podd om miljöföroreningarnas historia

Cecilia Dudas, som är gymnasielärare, har forskat om undervisning av hållbarhetsfrågor i kemiundervisningen och har bland annat genomfört ett fortbildningsprojekt för kemilärare 2022. Lärande för hållbar utveckling med ett kemiperspektiv

Vad går projektet ut på?

Projektperioden är 1 maj 2024–30 april 2027. Information om projektet

Projektet "Skadliga kemikalier i samhället – Orsak, ansvar och hållbar utveckling" handlar om att utveckla undervisningsmoduler om aktuella frågor i miljökemi, som passar för undervisning i kemi och naturkunskap på gymnasiet. Modulerna kombinerar ljud- och videomaterial med övningsuppgifter, laborationer och diskussionspunkter. Lärarhandledningar kommer att finnas.

Hur ska det genomföras?

I projektgruppen ingår både forskare, verksamma lärare och kommunikatörer. Utveckling av undervisningsmodulerna kommer göras i samråd med yrkesverksamma lärare och prövas ut i elevgrupper. Det färdiga materialet kommer att publiceras på KRC:s hemsida och spridas till lärare nationellt via lärarfortbildning online och vid fysiska workshops.

Anmäl dig här till utskick om projektet

Projektmedlemmar

Jana Johansson, miljökemist

Anders Jidesjö, didaktikforskare

Linköpings universitet

Cecilia Dudas, forskare och kemilärare

Elin Eriksson, Naturkunskapslärare

Globala gymnasiet

Lars in de Betou, kommunikatör

Jenny Olander, föreståndare på KRC

Stockholms universitet