Remiss om explosiva blandningar

I nuläget behöver lärare söka tillstånd för att tillverka explosiva blandningar i sin undervisning. Enda undantaget är för tillverkning av tomtebloss. Den 17 april till 20 augusti är en omarbetad version av föreskrift MSB 2019:1om hantering av explosiva varor ute på remiss.

Kaliumklorat och socker med järnpulver

En omarbetad version av MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor var på remiss 2023. Här kan du läsa KRC:s remissvar: Remissvar-MSB-dnr-2022-06371-KRC (113 Kb) Efter omarbetning gick föreskriften återigen på remiss 2024 (LÄNK). Här kan du läsa KRC:s svar på den versionen KRC_Remissvar_MSB_240422 (107 Kb)

Med anledning av detta genomför KRC, i samverkan med olika lärosäten, kursdagar där kemilärare får testa följande demonstrationer, som kan komma att bli tillåtna utan tillstånd efter revisionen av MSBFS 2019:1 240511_Demonstrationer_explosiva_blandningar (2083 Kb) Förutom instruktioner och förslag till riskbedömning finns korta instruktionsfilmer till flertalet demonstrationer.

Aktuella datum för kursdagar hittar du i

KRC:s kalender