Remiss om explosiva blandningar

I nuläget behöver lärare söka tillstånd för att tillverka explosiva blandningar i sin undervisning. Enda undantaget är för tillverkning av tomtebloss, men det kan bli fler framöver.

Kaliumklorat och socker

Sommaren 2023 var förslag på ändringar av föreskriften MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor ute på remiss. Här kan du läsa KRC:s remissvar: Remissvar-MSB-dnr-2022-06371-KRC (113 Kb) Om remissen går igenom kommer kemilärare nästa år kunna demonstrera fler explosiva reaktioner utan att behöva söka tillstånd.

Med anledning av detta genomför KRC, i samverkan med olika lärosäten, kursdagar där kemilärare får testa följande demonstrationer, som kan komma att bli tillåtna utan tillstånd efter revisionen av MSBFS 2019:1 240212_Demonstrationer_explosiva_blandningar (1870 Kb) .

Aktuella datum för kursdagar hittar du i

KRC:s kalender