Kontakt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Kontakt

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Registrator: registrator@su.se(besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet)
Arkivfunktionen: arkivet@su.se
Dataskyddsombud: dso@su.s

Studentavdelningen

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00

Antagning: studentavdelningen@su.se
Disputationer: disputationer@su.se
Examensfrågor: examen@su.se
För studenter med funktionsnedsättning: studentstod@su.se
Högskoleprovet: hp@su.se
Infocenter: info@su.se
Karriärservice: karriarservice@su.se
Studie- och språkverkstaden: sprakverkstaden@su.se
Academic Writing Service: writingservice@su.se
Stipendier: stipendier@su.se
Studenthälsovård: studentavdelningen@su.se
Studentutbyte: studentutbyte@su.se
Studie- och karriärvägledning: studentavdelningen@su.se
Tillgodoräknande av utländsk utbildning: transfer@su.se

Avdelningen för forskningsstöd

Besöksadress: Södra huset, hus E, plan 6
Fax: 08-16 4595

Universitetsbiblioteket

Besöksadress: Universitetsvägen 10C, ingång D, E, F
Telefon: 08-16 28 00
Webbplats: Universitetsbiblioteket

Samverkansavdelningen

Press och redaktion förmedlar aktuella händelser om universitetet och högskolesektorn samt nyheter om universitetets forskning, utbildning och verksamhet till media och i interna och externa kanaler.
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se
Presstelefon: 08-16 40 90

Konferensstöd anordnar allt från internationella forskningssymposier, bolagsstämmor och företagsevenemang till mindre möten och mottagningar i universitetets konferensanläggning Aula Magna.
E-post: konferensservice@su.se
Webb: su.se/konferens 


 

 

Rektor Astrid Söderberg Widdings blogg

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Henrik Cederquist
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre

Universitetsdirektör
Eino Örnfeldt

Biträdande universitetsdirektör
Åsa Borin

Upphittade saker i lokalerna

Hittegods hämtas/lämnas:
Servicecenter - Frescati södra
,
Södra huset, hus D plan 4, vid Stockholms universitetsbibliotek

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00.