Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
Information om Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Nyheter

  • Podd #31 – Stockholm University Press 2020-11-20 På Stockholms universitet finns ett vetenskapligt förlag som bygger på idén om öppen tillgång – Stockholm University Press, SUP, där forskare styr utgivningen.
  • Ny bok riktar ljuset mot modersmålsämnet 2020-11-12 Det har länge saknats en samlad bok om modersmålsämnet, men nu finns en antologi som lyfter fram såväl det positiva med ämnet som de utmaningar förskola och skola står inför. Fyra medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet bidrar med olika infallsvinklar.
  • Regeringen beslutar om översyn av svenskämnena 2020-11-16 Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena svenska som andraspråk och svenska i grund- och gymnasieskolan, särskolan och komvux. Det är svenska som andraspråk som är i fokus.

 

Universitetet i sociala medierStockholms universitet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på TwitterLärarutbildningar vid SU på YouTube