Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Läsutveckling hos nyanlända genom samverkan 2020-10-26 Hur lär man sig att läsa på ett nytt språk och hur kan forskare samarbeta med skollärare? Maria Lim Falk beviljades 295 000 kronor i samverkansmedel för sitt forskningsprojekt som främjar utbildningsutveckling bland nyanlända gymnasieelever.
  • Extended Education Conference - Practices, theories and activities 2020-10-22 The aim of the second WERA-IRN EXTENDED EDUCATION conference is to present, discuss and bring together different research perspectives and theories on goals and practices of Extended Education.
  • Barnträdgårdens didaktik - intervju med Annelie Fredricson 2020-10-16 Annelie Fredricsons avhandling handlar om Barnträdgårdens didaktik och bland annat om vilken betydelse tidskriften Barnträdgården och barnträdgårdsrörelsens förespråkare har haft för Sveriges förskolors utveckling.