Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Högre seminarium: Elever läser deckare och skriver spökhistorier 2019-12-13 Tisdagen den 14 januari hålls ett högre seminarium där två språkdidaktiska studier som genomförts i grundskolans svenskundervisning presenteras av forskare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Seminariet har titeln Elever läser deckare och skriver spökhistorier. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.
  • Symposium med fokus på ursprungsspråk 2019-12-05 ITML5 är ett internationellt onlinesymposium som lägger särskild vikt vid ursprungsspråk. För femte gången arrangeras symposiet International Transmission of Minority Languages (ITML5) och årets tema är Language, Culture and Ethnicity in Indigenous and Migrant Languages.
  • Ny kurs på avancerad nivå - Barn, unga och migration, 7,5 hp 2019-12-03 Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? I så fall är det här kursen för dig.