Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Studie kring högläsning i förskolan visar på vikten av kompetensutveckling 2019-06-12 Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, har tillsammans med docent Tarja Alatalo vid Högskolan Dalarna undersökt hur svenska förskollärare resonerar kring högläsning. Nu har en artikel om deras studie publicerats i Journal of Early Childhood Literacy.
  • Forskning kring förskolan i fokus på stor konferens 2019-06-11 Under två dagar genomfördes 25 föreläsningar och 19 utställningar. Förskolesummit är konferensen som samlar forskare och förskolans pedagoger i en gemensam strävan efter en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Tidiga insatser är det viktigaste för eleverna 2019-05-31 Det finns i den svenska skolan en klar gräns mellan förskola och grundskola, och övergången mellan dessa två känns mycket svag menar Mara Westling Allodi professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. I en intervju på Stockholms stads webbplats berättar hon om några av de hinder, som hon upplever finns i systemet. Det är främst strukturerna i dessa utbildningssystem och policyer som blir ett problem för de barn som behöver extra stöd. Det har funnits starka ambitioner från samhällets sida att förbättra mycket, men de har inte alltid varit ändamålsenliga. I Läroplanen 1994 sattes det upp en gräns om att alla elever måste klara uppsatta mål för att kunna gå vidare. En fråga hon ställer sig är om alla elever verkligen behöver nå samma mål samtidigt?