Arbetsgruppen, FUNGERA, har följande deltagare:

Annika Ullman, ordförande i Beredningen för lärarutbildning (BULA), sammankallande och ordförande
Björn Birgersson, studierektor och ordförande i Lärarutbildningsutskottet (LUS)
Yvonne Carlsson, administrativ studierektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Erik Dahl, administrativ studierektor, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
Karin Reuterswärd, utbildningssamordnare, Områdeskansliet för naturvetenskap
Anna-Maria Rimm, utbildningsledare, Områdeskansliet för humanvetenskap
Björn Sjöblom, universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
Ylva Ståhle, biträdande prefekt, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
Nicole Thorén, kommunikatör, Kommunikationssektionen
Alexandra Valdringer, handläggare, Områdeskansliet för humanvetenskap

Kurserna som åsyftas är:

 - Skolan i samhället (15 hp/22,5 hp)

Kursansvarig: Institutionen för pedagogik och didaktik eller programansvarig ämnesdidaktisk institution (för Ämneslärarprogrammet KPU)

- Eleven i skolan (15 hp/22,5 hp)

Kursansvarig: Institutionen för pedagogik och didaktik

- Undervisning och utveckling (15 hp/22,5 hp)

Kursansvarig: programansvarig ämnesdidaktisk institution