Om oss

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen, och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar.

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Lärarutbildningen för samtliga kategorier av lärare är påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. Ansvaret för lärarprogrammen ligger hos programansvariga institutioner.

Lärarprogrammen vid Stockholms universitet är:
Förskollärarprogrammet
Förskollärarprogrammet för barnskötare
Grundlärarprogrammet
Ämneslärarprogrammet
Yrkeslärarprogrammet.

Dessutom finns:
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Civilingenjör och lärare
Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet.

Stockholms universitet erbjuder:
Lärarlyft
Vidareutbildning av lärare utan examen,VAL
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare
Rektorsprogrammet

Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet!

Kontakt

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Pressekreterare lärarutbildningarna: Gunilla Nordin, mobil: 0732-70 43 19, e-post: gunilla.nordin@su.se
Universitetets presstelefon:
08-16 40 90

Institutioner som har lärarutbildning med programansvar
Kontaktuppgifter till programansvariga institutioner

Studievägledning för lärarstudenter
Kontakta studievägledare på din
programansvariga institution.

Allmän studie- och karriärvägledning
I Studenthuset finns allmän studie- och karriärvägledning för Stockholms universitet.
Kontaktuppgifter och aktuella öppettider

Lärarutbildningens nyhetsbrev
Rektors blogg

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube