VFU-handboken

VFU-handboken riktar sig till lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare och syftet är att informera om rutiner kring VFU. VFU-handboken är sammanställd av VFU-studierektorerna på de programansvariga institutionerna för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. 

VFU-handbok, För lärarstudenter och VFU-handledare, VT20.pdf (1266 Kb)

 

 

 

 

Cover image, A guide to teaching placement within the teacher education programmes, Spring 2019

VFU-handboken översatt till engelska: "A guide to teaching placement within the teacher education programmes"

The guide for teaching placement (VFU) is aimed at teacher students, VFU supervisors, and VFU course teachers. The purpose of the guide is to provide information on the procedures surrounding teaching placement.

A guide to teaching placement within the teacher education progammes (1478 Kb)

 

 

 

 

 

Broschyren Från novis till professionells förtsa sida med bilder på studenter under deras VFU.

"Från novis till professionell – en professionsutvecklingsmatris"

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen bildar underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling.

Från novis till professionell, en professionsutvecklingsmatris..pdf (879 Kb)

 

 

 

 

 

Omslaget på broschyren Inför din första VFU

Broschyren "Inför din första VFU-kurs"

Broschyren "Inför din första VFU-kurs" delas ut till lärarstudenter som ska genomföra sin första VFU-kurs. Den innehåller viktigt information och en checklista vad de ska göra innan kursstarten.

Här hittar du broschyren "Inför din första VFU-kurs".