Exempel på information som förmedlas via VFU-portalen är: studenternas placering på skola och eventuellt handledare, skolornas kontaktuppgifter, förläggning av VFU-perioder och antal högskolepoäng. Varje kommun ser alla lärosätens studenter, som är placerade sin kommun, i samma vy. Lärosätena ser och hanterar endast lärosätets egna studenter.

Fördelar med en gemensam VFU-portal

  • Informationen delas mellan användarna
  • Informationen som visas är aktuell information från Ladok
  • Processer och rutiner kan samordnas mellan lärosätena och kommuner 
  • Gemensamt samverkansavtal: Alla kommuner och lärosäten i Stockholms län som använder VFU-portalen har ett gemensamt samverkansavtal, Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen.pdf (386 Kb) .

Guider till VFU-portalen

Guider till VFU-portalen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Guider för VFU-samordnare

För stöd i arbetet som VFU-samordnare i kommun och stadsdel finns en lathund gällande VFU-portalen samt en gemensam tidplan för datum gällande returer m.m. för samtliga lärosäten inom avtalet, som uppdateras varje termin.

Guider för lärosäten

För stöd i arbetet som VFU-sekreterare på lärosäte finns en lathund gällande VFU-portalen.

Logga in i VFU-portalen

 

 

De medverkande lärosätena logotyper.