VFU

Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

VFU är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Du som är lärarstudent ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. VFU är obligatorisk och är organiserad i VFU-kurser, och beroende på vilket lärarprogram du läser, ingår det 3-5 VFU-kurser.

Se de 13 introduktionsfilmerna i VFU-bedömningsmodellen
Vilka regler gäller vid

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube