Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Niklas Björling

Öppenhet och mångfald i forskarskolorna

Tanken med forskarskolor är att underlätta för doktorander att uppnå examensmålen och att, genom ett varierat utbud, kunna främja vetenskapliga och sociala kontakter och nätverk.

Studenter vid datorer

Få koll på nya examinationssystemet Inspera

Obligatorisk självstudiekurs för universitetslärare, administratörer och tentamensvärdar som kommer att använda universitetets nya digitala examinationssystem Inspera.

Film om arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet

I filmen beskrivs kort hur universitetet arbetar med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Utlysning 2023 - SI Public Sector Innovation Programme

Sök stöd för att stärka offentlig sektor i utvalda samarbetsländer genom att erbjuda kapacitetshöjande utbildningsprogram.

Bild på en fyr

Nytt om donationer och gåvor

Stockholms universitet har regler för donationer och gåvor samt väl utvecklade rutiner och checklistor. Nu finns regler på plats och dessutom upparbetade rutiner för hur man går tillväga med processen.