Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Primula
ladok
Sök personal
Foto: Jens Lasthein

Hållbarhetsforum lyfte frågor om demokrati och populism

Forskning och högre utbildning har stor betydelse för att hantera miljö- och samhällsutmaningar. Det var ett viktigt budskap vid Hållbarhetsforum.

Inventera behov av datorer inför att avtal löper ut

Universitetets avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Upphandling pågår men det är oklart när ett nytt avtal kan vara på plats. Verksamheter inom universitetet rekommenderas därför att göra en behovsinventering.