Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Det akademiska ledarskapet i fokus

Ledarskapet vid ett universitet, som ju också är en förvaltningsmyndighet, bygger på att den som delegerar – ytterst rektor – kan ha tillit till att den som mottar delegationen också kan hantera den klokt.

App ska stärka säkerheten vid universitetet

Du vet väl att det finns en säkerhetsapp för dig vid Stockholms universitet? I appen kan du hitta information och få notiser som rör säkerheten.

Tre vicerektorer

Nya vicerektorer, dekaner och prodekaner

Rektor har nu beslutat om vilka som blir vicerektorer, dekaner och prodekaner för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

Avtalet för profilprodukter löper ut 2 februari

Det nuvarande avtalet för profilprodukter och presentartiklar löper ut 2 februari 2024 och det finns ingen möjlighet att få upphandlingsstöd till en ny upphandling tills dess.

student barometer 2023

Ny stor studentundersökning under hösten

Stockholms universitet deltar just nu i studentundersökningarna Student Barometer och International Student Barometer. Syftet är att få reda på vad våra studenter tycker om att studera hos oss.