Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

Åtgärder för att hantera det nya AI-verktyget

Det krävs en översyn av våra examinationsformer, där hemtentor måste kompletteras med andra typer av examination som utesluter användning av AI-verktyg.

Hallå där... universitetets fastighetschef

László Nagy Nemedi är fastighetschef vid Stockholms universitet sedan den 16 januari 2023. Närmast kommer han från motsvarande tjänst vid Polismyndigheten.

Rektor: Koldioxidneutralitet ambitiöst men realistiskt

I december beslutade rektor om den reviderade klimatfärdplanen för perioden 2020-2040.Revideringarna fokuserar i huvudsak på specifika åtgärdsförslag för den kommande tvåårsperioden.