Regeringen tar tillfälligt bort karensavdraget från och med den 11 mars med anledning av coronaviruset. För dig som medarbetare innebär det att du retroaktivt kan söka ersättning för den första dagen i sjukperioden. Ansökan ska göras hos Försäkringskassan och exakt rutin kommer att tillkännages från dem inom kort.

Rutinen för sjukanmälan är oförändrad. Sjukskrivningar from 11 mars registreras på aprillönen. Undantag är om någon slutar vid Stockholms universitet i mars eller om det rör sig om en längre tids sjukskrivning, då rapporteras sjukskrivningen på marslönen.

Läs mer på regeringens sida om de ändrade reglerna

Den 2 april fattade riksdagen beslut om att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg från den 8:e dagen i en sjuklöneperiod. Beslutet gäller retroaktivt från och med den 13 mars. Detta innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet upp till 21 dagar utan läkarintyg. Anställda behöver för närvarande inte lämna in läkarintyg, det gäller även den som den 13 mars hade dag 8 i sin sjuklöneperiod eller den 27 mars hade dag 15 i sin sjukskrivningsperiod.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Läs mer på Regeringskansliets hemsida