Chefs- & ledarskap

Kontakt

Personalavdelningen
Anna Jutterdal, tfn 16 22 62, anna.jutterdal@su.se

Broschyr Chefspolicy vid Stockholms universitet

I den här broschyren beskrivs de tre övergripande uppdrag som varje chef vid Stockholms universitet har samt de fem förmågor varje chef ska sträva efter att behärska.