Personalutveckling

Genomför forskarstudierna i tid och må bra på vägen – en seminarieserie till stöd för doktorander

Seminarierna genomförs via Zoom vt 2021 och syftar till att stärka och stödja doktorander att leda sig själva samt att hantera höga prestationskrav och stress. Vidare syftar seminarieserien till att tillhandahålla doktorander produktivitets- och stresshanteringsverktyg samt ge möjlighet till utbyte med andra doktorander.

Seminars to support PhD-students Autumn 2020 (fully booked!)

The seminars to support PhD-students aims to strengthen and support doctoral students to lead themselves and to manage high performance requirements. Furthermore the seminars aims to provide opportunities for exchange with other doctoral students.

EU-flaggor. IFEELSTOCK

Personalfortbildning utomlands

Finansiering för två till fem dagars utlandsvistelse för inspiration och utveckling.