Högskoleföreningen 150 år - Intervjuer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Nätverk & föreningar
  7. Högskoleföreningen
  8. Högskoleföreningen 150 år - Intervjuer

Högskoleföreningen 150 år - intervjuer

Högskoleföreningen ser som en av sina uppgifter att informera om Stockholms högskolas/universitetets historia. Föreningen publicerade i samband med sitt 150-årsjubileum 2019 intervjuer om universitetets utveckling. De intervjuade är rektorer och förvaltningschefer som ger sina perspektiv på skeendet under de senaste decennierna.

 

Rektorer

Kåre Bremer - Högskoleförening 150 år

Högskoleföreningen 150 år: Kåre Bremer

Kåre Bremer var rektor vid Stockholms universitet 2004 - 2013.

Gunnel Engwall: Högskoleföreningen 150 år

Högskoleföreningen 150 år: Gunnel Engwall

Gunnel Engwall, född Jansson 3 november 1942 i Stockholm, är en svensk romanist och akademisk ledare. Hon är professor och har tidigare varit KVHAA:s preses och tillförordnad rektor vid Stockholms universitet.

Högskoleföreningen 150 år: Gustaf Lindencrona

Högskoleföreningen 150 år: Gustaf Lindencrona

Gustaf Lindencrona är son till Alvar Lindencrona. Han är juris doktor, juris doktor honoris causa, filosofie doktor honoris causa, filosofie kandidat, civilekonom, professor emeritus i finansrätt samt före detta rektor för Stockholms universitet. Han var ordförande i Sveriges liberala studentförbund mellan 1962 och 1963. Rektor för Stockholms universitet 1994–2003.

Högskoleföreningen 150 år: Inge Jonsson

Högskoleföreningen 150 år: Inge Jonsson

Åren 1973–1994 var Inge Jonsson professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och under denna tid var han också dekanus för Historisk-filosofiska sektionen 1978–1984, prorektor 1984–1988 och rektor 1988–1994.

Högskoleföreningen 150 år: Staffan Helmfrid

Högskoleföreningen 150 år: Staffan Helmfrid

Staffan Helmfrid disputerade 1962 vid Stockholms universitet. Han blev 1969 professor i kulturgeografi med ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och var 1978-1988 rektor för samma universitet. Han invaldes 1981 i Vetenskapsakademien. Han var kabinettskammarherre vid kungl. hovstaterna från 1987. 2010 tilldelades Staffan Helmfrid Kungliga Patriotiska Sällskapets Gösta Bergmedalj för sin banbrytande forskning rörande agrarlandskapet och för att ha lyft fram landskapet som kulturarv.

Universitetsdirektörer

Joakim Malmström: Högskoleföreningen 150 år

Högskoleföreningen 150 år: Joakim Malmström

Joakim Malmström: Stockholms universitet, universitetsdirektör 2013-2017.

Högskoleföreningen 150 år: Ann-Caroline Nordström

Högskoleföreningen 150 år: Ann-Caroline Nordström

Ann-Caroline Nordström efterträdde Leif Lindfors som gick i pension den 1 november 2008. Ann-Caroline Nordström, som har naturvetenskaplig bakgrund, är själv utbildad och senare disputerad vid Stockholms universitet där hon också var verksam som lärare och forskare. Hon var universitetsdirektör 2008-2013.

Högskoleföreningen 150 år: Leif Lindfors

Högskoleföreningen 150 år: Leif Lindfors

Leif Lindfors: Förutvarande universitetsdirektör 1993-2008.

Högskoleföreningen 150 år: Allan Hellstrand

Högskoleföreningen 150 år: Allan Hellstrand

Efter jur.kand.examen i Lund och tingsmeritering anställdes Allan Hellstrand 1939 som sekreterare vid Stockholms högskola. Han kom att bli lärosätet trogen under hela sitt yrkesliv. 1960 utsågs han till universitetets förste förvaltningschef.

Kontakt

Högskoleföreningen

Postadress:
Högskoleföreningen
Stockholms universitet
Spökslottet
106 91 Stockholm

E-post: hogskoleforeningen@su.se

Sekreterare
Maud Hagqvist, telefon 070-532 58 98