Målsättningen är att vi varje månad under vår och höst ska ha någon form av gruppaktivitet, t.ex. ett föredrag, besök på någon intressant plats eller någon form av längre utflykt.

Som exempel på aktiviteter kan nämnas att vi under årens lopp besökt universitetets forskningsstationer Askö och Tovetorp, Världsarvet Skogskyrkogården, utställningarna Kinas terrakottaarmé och Inka-skatter, Östasiatiska museet, Lasse Åbergs museum i Bålsta, Storkyrkan, Ordenssällskapet Odd Fellows, Svenska Akademien, Tändstickspalatset, Klasro skolmuseum i Sollentuna, Hagströmerbiblioteket (medicinhistoriskt bibliotek knutet till Karolinska institutet), Rörstrands slott, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden, Spritmuséet, Jacobssons Auktionshus samt vid ett flertal tillfällen Anders Hansers kulturbiograf.

Vi har också gjort utflykter till Wira bruk, Bror Hjorths museum i Uppsala, Tidö slott, Grythyttans gästgivargård och Måltidens hus, Sala silvergruva, Engelsbergs bruk i Bergslagen, Ängsö nationalpark, Vadstena slott och klosterkyrka, Gripsholms slott i Mariefred, Wij trädgårdar i Ockelbo och Nynäs slott.

Vid föreningens årsmöten brukar forskare vid Stockholms universitet hålla ett föredrag. Senast berättade professor Harry Flam om bostadsbubblan och året innan höll docent Louise Wallenberg ett föredrag om ”Mode och film: en spännande symbios”. Årsmötet avslutas alltid med en god och trevlig middag tillsammans. Årsmötena kommer framöver att hållas i mars månad.

För utförligare information om våra aktiviteter, se SU VET:s verksamhetsberättelser.