Syfte

Att ge deltagarna grundläggande kunskap om budgetprocessen i ett bredare perspektiv samt registrering av budget i Mercur.

Målgrupp

Utbildningen riktas främst till användare som budgeterar för första gången. Önskar du repetera kursen kontakta Anders Nordström via mail.

Tid och plats

Måndagen 10/12 2018 kl. 10:00 - 16:00 i konferensrummet Solen, paviljongen CD, Södra Huset.

Antal deltagare

Max 10 personer.

Medverkande

Åsa Borin, planeringschef

Anders Nordström, systemansvarig Mercur

Jean Salminen, Mercurkonsult

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan görs via följande länk: http://simplesignup.se

 

Anders Nordström

Systemansvarig Mercur

--------------------

Ekonomiavdelningen

Telefon: 08-16 36 07