Periodstängningar under 2020 i Raindance

Generellt gäller att periodstängning för kund- och leverantörsfakturor sker sista arbetsdagen i månaden kl 18:30. Periodstängning för bokföringsordrar (även manuella) sker andra vardagen i efterföljande månad kl. 18:00. Se exakta datum nedan.

Läs anvisningarna för periodstängning här.
 

Månad Portal (rullning leverantörsfaktura)* Portal (rullning bokföringsorder + stängning period)**
Januari 31/1 kl 18:30 4/2 kl 18:00
Februari 28/2 kl 18:30 3/3 kl 18:00
Mars 31/3 kl 18:30 2/4 kl 18:00
April 30/4 kl 18:30 5/5 kl 18:00
Maj 29/5 kl 18:30 2/6 kl 18:00
Juni 30/6 kl 18:30 2/7 kl 18:00
Juli 31/7 kl 18:30 4/8 kl 18:00
Augusti 31/8 kl 18:30 2/9 kl 18:00
September 30/9 kl 18:30 2/10 kl 18:00
Oktober 30/10 kl 18:30 3/11 kl 18:00
November 30/11 kl 18:30 2/12 kl 18:00
December se separat schema se separat schema

 

 

* Verifikationsdatum på "öppna" leverantörsfakturor flyttas till nästkommande period men föregående period är öppen för registrering.

** Öppna bokföringsorder på gamla perioden flyttas till nya perioden och gamla perioden stängs för registrering.