Det här innebär att det ska finnas en eller ett par utbildade beställare av varor/tjänster i E-handelsportalen på varje avdelning/motsv. Har du frågor kring detta, kontakta Paul Becker Förvaltningschefsbeslutet har diarienummer SU FV-1.2.1- 0509-16


Utbudet

Just nu finns följande produktområden i e-handelsportalen.
SU-Butiken
IT-produkter (Wisum)
Kontorsmaterial
Tryckta böcker
Kaffe och te

Ljuskällor

Kommer snart:
Möbler
Blommor

 

Tillfälligt uppskov för start 1 juni 2016 har givits till: SU-butiken för inköp till butikslagret och Universitetsbiblioteket för inköp av böcker till biblioteket, övriga varor ska dock inhandlas via e-handel.