I avtalskatalogen finns information om avtalen, deras giltighetstid, kontaktuppgifter till leverantörerna och hur beställning eller avrop ska gå till. Det är möjligt att söka efter lämpliga avtal genom fritext, avtalsnamn, leverantör eller avtalsområde. Inköps- och upphandlingssektionen arbetar ständigt med att uppdatera och förbättra avtalskatalogen och frågor eller synpunkter på innehållet välkomnas via kommentarsfunktionen på avtalssidan eller via Serviceportalen.

 

Lokala och interna ramavtal

Avtalskatalogen

Statliga ramavtal

avropa.nu (Kammarkollegiet)