Mallar direktupphandling

Här hittar du de mallar och blanketter som ska användas i de delar av upphandlings- och inköpsprocessen som verksamheterna själva ansvarar för, det vill säga direktupphandlingar.

De nya mallarna ’DU-mall Upphandlingsdokument’, ’DU-mall Avtalsvillkor’, ’Stockholms universitets Allmänna villkor’ samt ’Mall Personuppgiftsbiträdesavtal’ ersätter tidigare mallar för offertförfrågan och avtalsvillkor.

De nya mallarna finns just nu endast på svenska. Motsvarande uppdatering av de engelska mallarna kommer att ske inom kort.

Beställning av upphandling (även direktupphandling) värde över 100 000 SEK

Requirement of procurement/call-off (also direct procurement) value over 100 000 SEK


Svenska

Engelska/English

Inhämtande av skatteuppgifter m.m från Skatteverket (extern länk)