Anmäla ny/byta inköpskoordinator

Inköpskoordinatorer utses av respektive chef. Hur många koordinatorer som behövs på varje institution/motsv beror på verksamhetens storlek samt hur man organiserat sitt arbete. Anmälan om ny inköpskoordinator görs av respektive chef till upphandlingschefen. Den/de som anmälts kommer sedan att kallas till det nästkommande obligatoriska utbildningstillfället.

Det finns mer information om Ekonomiavdelningens kommande utbildningar på sidan för Kompetensutveckling

Certifierade inköpskoordinatorer:

Accelerator

Catharina Engström Jäderberg

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Henrik Smedjegården

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Maria Svärd Baker

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Malin Petersson

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Susanne Helgeström

Bergianska botaniska trädgården

Rahwa Ghebresellase

Ekonomiavdelningen

Carola Karpegård

Fastighetsavdelningen

Brian Baskin

Fastighetsavdelningen

Lennart Persson

Fastighetsavdelningen

Marian Sarenbrant

Filosofiska Institutionen

Emma Runestig

Filosofiska Institutionen

Susanne Forssell

Fysikum

Malin Hell

Fysikum

Patrik Löfgren

Företagsekonomiska institutionen

Alf Friberg

Företagsekonomiska institutionen

Vladimir Vesovic

Historiska institutionen

Carina Eklund

Institutet för internationell ekonomi

Christina Lönnblad

Institutet för internationell ekonomi

Tove Happonen

Institutet för social forskning - SOFI

Irma Munoz

Institutet för social forskning - SOFI

Tara Nabavi

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Hans Ahlgren

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Maria Wojnar-Johansson

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Vendela Kempe Lagerholm

Institutionen för astronomi

Rickard Castillus

Institutionen för biokemi och biofysik

Ann Nielsen

Institutionen för biokemi och biofysik

Charlotta Andersson

Institutionen för biokemi och biofysik

Louise Lehto

Institutionen för biokemi och biofysik

Matthew Bennett

Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

Sylvia Trunk

Institutionen för biologisk grundutbildning

Alexandra Balogh

Institutionen för data- och systemvetenskap

Britt-Marie Nordström

Institutionen för data- och systemvetenskap

Katarina Åkergren

Institutionen för data- och systemvetenskap

Magdalena Pers Färjemark

Institutionen för data- och systemvetenskap

Tuija Lehtonen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Angelina Llesi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Claudia Hakanen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Daniel Lindblom

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Emma Ekelund

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Jerker Eriksson

Institutionen för ekologi, miljö och botanik Peter Pedersén Johansson

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Siw Hedin

Institutionen för engelska

Andreas Gavran

Institutionen för engelska

Kim Jansson

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Naorin Mansur 

Institutionen för folkhälsovetenskap

Joachim Bjurfors

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Schauki Karim

Institutionen för kultur och estetik

Anna Bengtsson Alzén

Institutionen för kultur och estetik

Erik Hungler

Institutionen för kultur och estetik

Love Andersson

Institutionen för lingvistik

Linda Habermann

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Christine Uhrlander

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Maria Nordlund

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Olga Fodérus

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Daniel Emanuelsson

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Mattias Edén

Institutionen för mediestudier

Bart van der Gaag

Institutionen för mediestudier

Marie Jonsson Ewerbring

Institutionen för mediestudier

Mattias Johannesson

Institutionen för mediestudier

Petrus Dahlbeck

Institutionen för mediestudier

Roland Karlsson

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Alexander Håkansson

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Birgitta Noone

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Henry Holmstrand

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Ioannis Athanassiadis

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Oskar Sandblom

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Rickard Lipski

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Beatriz Campos Ramiro

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Heinrich von Fircks

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Kicki Ryman

Institutionen för pedagogik och didaktik

Christina Jansson

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lilian Harman

Institutionen för pedagogik och didaktik

Susan Norke

Institutionen för romanska språk

Annelore Ploum

Institutionen för romanska språk

Cecilia Orsingher

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Ann-Cathrine Elmén

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Fredrik Dufwa

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Laura Lunnevuori

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Torun Gille West

Institutionen för socialt arbete

Kai Lundin

Institutionen för språkdidaktik

Benny Pettersson

Institutionen för språkdidaktik

Henrik Nordgren

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Fredrik Holmstedt

IT-Avdelningen

Peter Tidbeck

Juridiska institutionen

Madeleine Sandberg

Kriminologiska institutionen

Malin Andersson

Kulturgeografiska institutionen

Johan Cederström

Matematiska institutionen

Kristina Burestad

Matematiska institutionen

Lukas Runsäter

Matematiska institutionen

Neshat Lindberg

Meteorologiska institutionen (MISU)

Agneta Malmberg

Meterologiska institutionen (MISU)

Sara Engström

Nordiska Institutet för teoretisk fysik (NORDITA)

Hans Von Zur-Mühlen

Nordiska Institutet för teoretisk fysik (NORDITA)

Marie Hjeltman

Områdeskansliet för Humanvetenskap

Lena Eriksson

Områdeskansliet för naturvetenskap

Ewa Lach

Områdeskansliet för naturvetenskap

Lina Enell

Områdeskansliet för naturvetenskap

Per Nordström

Personalavdelningen

Anna Wase

Psykologiska insitutionen

Jenny Bourelius

Samverkansavdelningen

Jan Löf

Samverkansavdelningen

Per Sättberger

Sociologiska institutionen

Sæmundur Grettisson

Specialpedagogiska institutionen

Isolina Kjellin

Specialpedagogiska institutionen

Sally Sahlih

Statistiska institutionen

Håkan Slättman

Statsvetenskapliga institutionen

Pernilla Nordahl

Statsvetenskapliga institutionen

Sebastian Klarås

Stockholm Resilience Centre

Tobias Andersson

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Gunnel Kvillerud

Stockholms universitetsbibliotek

Anna Lundström

Stockholms universitetsbibliotek

Claes Frisk

Stockholms universitetsbibliotek

Tomas Wiksten

Studentavdelningen

Lena Forslund

Studentavdelningen

Nasteha Mohamed

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Pia Vallgårda

Zoologiska institutionen

Mirjam Amcoff

Östersjöcentrum

Eva Lindell

Östersjöcentrum

Stina Nieminen