Arkiverad driftinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Driftinformation
  7. Arkiverad driftinformation

Arkiverad driftinformation

Planerat underhåll Raindance/fakturaportalen 2021-06-14 kl 13-17

Idag måndag 14 juni kl 13.00-17.00 sker planerat underhåll på Raindance/fakturaportalen. Under tiden för underhållet kan du inte logga in i systemet.

Driftstörning schema.su.se 2021-06-11 09:01

För närvarande är det en driftstörning som påverkar schema.su.se.Tjänsten går ej att nå. Felsökning pågår. There is currently a service outage which affects schema.su.se. The service cannot be reached. Troubleshooting in progress.

Förlängt underhåll Kursadministrationstjänsten 210609 17:00 till 210610 08:00

Det planerade underhållet av Kursadministrationstjänsten tar längre tid än beräknat. Uppgraderingen beräknas pågå fram till kl. 8:00 på torsdagsmorgonen. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig. The maintenance for the Course Administration Service takes longer than expected. The upgrade is … Fortsätt läsa

Planerat underhåll Self Service Mac 2021-06-15 kl 9-16

Tisdagen den 15 juni kl.09.00-16.00 sker planerat underhåll på IT-avdelningens administrationsverktyg för Arbetsplatstjänsten Mac. Under tiden som uppgraderingen pågår kan du inte installera eller uppdatera programvara via portalen Jamf Self Service. On Tuesday June 15 between 9.00 am and 4.00 … Fortsätt läsa

Driftstörning Polopoly löst 2021-06-07 09:37

Den tidigare driftstörningen som påverkade webbpubliceringsverktyget Polopoly, https://su.se och andra sidor är nu avhjälpt. The previous service outage which affected the CMS tool Polopoly, https://su.se and other pages has now been resolved.

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen