Vid körningen av teledebiteringen för kvartal 1 blev vissa tilläggstjänster som t. ex. surfpaket dubbelfakturerade på vissa abonnemang. De felaktiga debiteringarna kommer korrigeras för  berörda i samband med nästa körning (kvartal 2 2017).

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Helpdesk