Det förekommer en hel del hotfulla mejl, allt från rena utpressningshot om att avslöja surfvanor eller ”dolda hemligheter” till grövre former av hot, t. o. m. mordhot.

De senaste mejlen av den här typen har haft rubrikrad ”Attention” eller ”Uppmärksamhet”. Om du får mejl med grova hot ska du alltid rapportera det till universitetets säkerhetsfunktion och informationssäkerhetsfunktionen