Just nu cirkulerar försök att utnyttja ett säkerhetshål i MS Office genom Word-filer som bifogas i e-post.  Informationssäkerhetsfunktionen vill be er att vara uppmärksamma på all e-post som innehåller bifogade Wordfiler och uppmanar alla att vid misstanke aldrig öppna den bifogade filen utan att istället kontakta avsändaren separat för att kontrollera riktigheten. Observera dock att du aldrig ska svara på ett misstänkt meddelande, utan skicka denna information i ett nytt separat meddelande.

Om du har tagit emot ett e-postmeddelande som du misstänker kan vara ett försök till bedrägeri ska du omgående anmäla det till infosakfunktionen@su.se samt till den person som står som avsändare till e-postmeddelandet.