I den av rektor beslutade åtgärdsplanen för Stockholms universitet för 2017-2018, finns ett uppdrag att utreda införande av SU-arbetsplatsen som obligatorium i syfte att skapa en större enhetlighet avseende it-infrastruktur. 

Fövaltningschefen har därför beslutat att uppdra åt IT-avdelningen att senast den 31 maj 2017;

  • utreda vad Arbetsplatstjänsten som obligatorium innebär för universitetet avseende påverkan på medarbetare inom institutioner och motsvarande samt inom IT-avdelningen, samt andra aspekter såsom informationssäkerhet, användarstöd, licenshantering, mm.
  • utreda vilka konsekvenser eventuella undantag från obligatoriet innebär
  • ta fram ett förslag på plan för införande av Arbetsplatstjänsten som obligatorium

IT-avdelningen har anlitat Anna Guldstrand från konsultfirman Acando för att göra utredningen, som till stora delar kommer bestå av intervjuer med personer i verksamheten.

Anna kommer därför börja kontakta dessa personer för att boka intervjuer, och IT-avdelningen hoppas att alla prefekter/motsvarande och administrativa chefer har möjlighet att ta sig tid att träffa Anna.

Eventuella frågor om utredningen besvaras av Ronnie Kron på IT-avdelningen.