Tid: onsdag 16/1 kl 10 - ca 11
Lokal: hörsal 8, Södra huset, Frescati
Anmälan: senast 14/1
Vem: medarbetare som arbetar med ämnestexter

I projektet Nya mallar/Webb2021 har en första dellansering gjorts där SISUs kurs- och programsidor samt utbildningssök har flyttat in på universitetets centrala webbplatser med ett nytt utseende och förbättrad tillgänglighet.

På detta informationsmöte berättar vi om nästa steg: en alternativ väg för presumtiva studenter att kunna botanisera och hitta sin utbildning via separata sidor för intresseområden och ämnessidor.

I samband med detta gör vi en översyn av befintliga ämnestexter för att anpassa dem på bästa sätt till detta syfte. Vi går igenom hur vi kan arbeta med ämnestexter och hur dessa och intresseområdessidorna kommer att vara en del av det nya konceptet.

En lansering av dessa webbsidor planeras till vårens antagningsomgång.

Medverkande: projektgruppen för Nya mallar/Webb2021 samt representanter för Studentavdelningen och SISU/LADOK.

 

Tidplan i korthet:

  • Vecka 51: förfrågan om att meddela kontaktperson för ämnestexter för webben mejlas ut till studierektorer och kontaktpersoner för den tryckta utbildningskatalogen.
  • Början januari: utskick av befintliga texter (från SISU, tryckt katalog och ev webb) med en mall och skrivinstruktioner till de kontaktpersoner som meddelats.
  • Mitten februari: nya texter åter för korrektur och vid behov ytterligare bearbetning, av er eller oss.
  • Början mars: nya ämnestexterna läggs in som en engångsaktivitet, därefter uppdateras dessa av institutionerna själva direkt i Polopoly.

 

Varmt välkommen!

Projektgruppen för Nya mallar/Webb2021
 

Samlad information kring projektet läggs löpande ut på su.se/webb2021. Där kan du även anmäla dig till projektets nyhetsbrev.
Har du frågor är du välkommen att mejla till webb2021@su.se.