Webbprojekt nya mallar

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Här hittar du samlad information kring projektet Webb2021. Sidan uppdateras kontinuerligt.

JUST NU

  • Nya utbildningsingångar på institutionernas webbplatser: granskning och lanseringar sker gruppvis och löpande. 
  • Ingången Om institutionen och startsida för institutions startsida: arbete med pilotinstitutioner pågår, lansering planerad till vecka 2.
  • Forskningskommunikation: behovsinsamling och behovsanalys pågår, utveckling i Polopoly påbörjas i januari.
  • Nytt planarkiv för kursplaner och litteraturlistor: lansering vecka 51.
  • Kurslitteraturlistor: pågående utveckling av arkivfunktion via SISU och automatisk visning av filer på kurs- och programsidor samt i planarkivet. Start för att kunna använda funktionaliteten planeras till februari/mars.
  • Senaste release i Polopoly: 15/12. Nästa release planeras till vecka 3.

Tidplan projekt Webb2021

Info och instruktioner i redaktörsmanualen

Utbildningar i nya mallar

Institutioner lanserar sina nya utbildningsingångar

Nu är de första institutionernas nya utbildningsingångar lanserade. Löpande under hösten sker sedan lanseringar gruppvis vartefter de blir färdiga.

Webb2021 - vad händer efter lanseringen av su.se och su.se/english?

Fredag 2 oktober lanserades su.se och su.se/english i nya mallar. En stor etapp är nu genomförd men fler delar är på gång innan webbplatserna är helt kompletta. Och arbetet med institutionswebbplatser är i full gång.

Startsidan för den svenska webben vid lanseringen.

De universitetsövergripande externa webbplatserna lanserade

De universitetsövergripande externa webbplatserna har fått nytt utseende, och omarbetat innehåll och med mer utrymme för bilder och rörligt material.

Anna Karin Haspe. Foto: Ingmarie Andersson

Snart lanseras nya SU-webbar

Ett av universitetets stora utvecklingsprojekt är webb2021. I en filmad intervju berättar projektledare Anna Karin Haspe om bakgrunden, och vad som händer på de centrala externa webbplatserna och på institutionernas webbplatser.

Om webbprojektet Webb2021