Huvudplanen för Mondos nedstängning är februari 2020 och det är därför viktigt att alla Mondoanvändare planerar sin övergång till Athena. 

Övergången till Athena är ett verksamhetsprojekt där varje institution måste ansvara och äga sin egen process och planera in aktiviteter för utbildning och kursskapande.

Det är viktigt att förstå att lärarna måste ges tid till att bygga sina kurser i Athena eftersom Athena skiljer sig avsevärt ifrån Mondo. Det finns helt andra möjligheter till att strukturera sin kurs och pedagogiska idé i Athena. Du kan läsa mer om detta i följande nyhetsartikel på Medarbetarwebben.

Så här gör du en intresseanmälan

Hur du ska gå till väga för att anmäla intresse för att börja använda Athena beror på om din instutition redan är anmäld eller inte. 

Anmälan - om din institution ännu inte använder Athena

Steg ett är att du och din institution skickar in en intresseanmälan om att ni vill börja använda Athena. IT-avdelningen avgör sedan löpande vilka institutioner som kan gå över till Athena och när detta kan ske. Alla som använder Mondo uppmanas att skicka in en intresseanmälan. 

Förutsättningarna för de institutioner som vill börja använda Athena finns i följande dokument. Innan anmälan görs är det viktigt att ni läser igenom informationen.

Förutsättningar för Athena HT19 (653 Kb)

Anmälan ska sedan göras av prefekt eller motsvarande. I anmälan ska ni uppge vilka kurser ni avser att köra i Athena.

För övriga frågor om Athena kontakta Helpdesk via su.se/serviceportalen.

Anmälan - om din institution redan använder Athena

Om din institution redan har börjat använda Athena ska du kontakta den som är införandekoordinator på din institution. Införandekoordinatorn kan ge dig mer information om hur du ska göra för att börja använda Athena för din kurs.